https://www.youtube.com/channel/UC3RSDarfkvvV3IBAbdp0utQhttps://sacoronavirus.co.za/http://www.im-info.co.za/http://www.integrated-marketing.co.za/

Heropening van Oudtshoorn hospitaal se traumakamer

Oudtshoorn hospitaal - traumakamerOudtshoorn hospitaal - traumakamerOudtshoorn hospitaal - traumakamer
Oudtshoorn hospitaal - traumakamerOudtshoorn hospitaal - traumakamerOudtshoorn hospitaal - traumakamer

Heropening van Oudtshoorn hospitaal se traumakamer

Die traumakamer by die provinsiale hospitaal in Oudtshoorn is op 26 Maart 2024 geopen. Personeel, taklede en donateurs van Solidariteit Helpende Hand en hospitaalpersoneel was by hierdie feestelike geleentheid teenwoordig.

Solidariteit Helpende Hand Oudtshoorn-tak het in Julie 2023 in samewerking met die traumakamer se personeel besluit om die vier vertrekke van die eenheid op te knap sodat dit 'n volhoubare verskil in slagoffers se lewens kan maak. Dit het gepaardgegaan met dinkskrums, deeglike beplanning, voortdurende gebed, harde werk en hulpversoeke aan die gemeenskap. Agt maande later kon die tak spog met 'n verbruikersvriendelike trauma-eenheid. Hulle het hul omgee-harte in die projek uitgestort en hulle en ander betrokkenes het die Here se liefde en teenwoordigheid ervaar. Die betrokke taklede het hulle in die skoene van die slagoffers geplaas om die dekor in die eenheid te gebruik om slagoffers se trauma draagliker te maak en hoop te skep. In die proses is goeie verhoudinge met die hospitaalpersoneel opgebou; dit sterk hulle in hul taak en versterk sodoende die gemeenskap.

Hierdie projek pas mooi in by Projek Heel, Solidariteit Helpende Hand Wes-Kaap-streek se bestaande ontwikkelingsprojek. Projek Heel het ten doel om bewusmaking van geweld en mishandeling in die gemeenskappe te kweek, slagoffers van geweld en mishandeling op alle terreine te ondersteun, kinders in hierdie verband te bemagtig, en die rolspelers in die hulpverleningsproses emosioneel te ondersteun.

Die traumakamer vorm die vertrekpunt om slagoffers in die toekoms vry, veilig en voorspoedig te laat voel. Slagoffers se sintuie kan in hierdie rustige, veilige en liefdevolle omgewing sodanig gestimuleer word dat dit hulle kan help om positiewe denke aan te leer. Dit kan later daartoe lei dat hulle hulself as oorwinnaars beskou in plaas van as slagoffers.

Baie dankie aan die Oudtshoorn-tak vir julle toewyding aan en passie vir hierdie projek!

Artikel met verguning van www.helpendehand.co.za

Oudtshoorn hospitaal - traumakamerOudtshoorn hospitaal - traumakamer